Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

Vil du arbeide i verdens største hostelnettverk?

Ledig engasjement som Prosjektleder innen Markeds- og organisasjonsutvikling i Hostelling International Norge Region Øst

Hostelling International Norge er en ideell medlemsorganisasjon som siden starten i 1930 har arbeidet for å realisere vårt formål: å skape opplevelser og kontakt mellom mennesker på tvers av religion, politikk og nasjonalitet. Dette gjøres gjennom aktiviteter på våre 50 vandrerhjem i Norge og ca. 3500 vandrerhjem fordelt på over 70 land. Hostelling International er en av verdens største ungdomsbevegelser med 4 millioner medlemmer. Våre kjerneverdier er inkludering, læring/forståelse og bærekraft. Les mer om organisasjonen på www.hihostels.no.

 

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som Markeds- og organisasjonsutvikler er en treårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Vedkommende skal arbeide tett sammen med daglig leder av vårt Landskontor. Samtidig skal den som blir ansatt arbeide selvstendig og ha jevnlig kontakt med alle hosteller i HI Norge. Det må påregnes en del reising innenlands og noe internasjonalt. Du vil bli målt på resultat. Arbeidsstedet er på vårt Landskontor på Tøyen i Oslo.

 

Konkrete arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Salgs og markedsaktiviteter for utvikling av organisasjonen eksternt og internt
 • Være kontaktledd mellom organisasjonen og vandrerhjem
 • Bidra til å rekruttere nye vandrerhjem inn i nettverket Hostelling International Norge
 • Følge opp HI Norges arbeid med å implementere kvalitetssystem på våre vandrerhjem
 • Sekretariat for styret i HI Norge Region Øst


Dine kvalifikasjoner:

 • Du har forståelse og interesse for vårt formål og vår bransje
 • gjerne også gode nettverk og erfaring fra drift innen reiseliv og turisme
 • arbeider selvstendig, men trives også i team
 • har en utpreget løsningsorientert serviceholdning
 • er fleksibel, innovativ og endringsvillig
 • har gode datakunnskaper og erfaring med bruk av sosiale medier i en arbeidssituasjon
 • har forståelse for å arbeide i en frivillig organisasjon og vil være lojal overfor vårt formål
 • behersker norsk og engelsk flytende som arbeidsspråk både skriftlig og muntlig


Lønn: Lønn etter avtale. 

Type stilling: Engasjement frem til desember 2021 med mulighet for forlengelse. 

Spørsmål om stillingen rettes til styreleder i Region Øst, Jan Erik Grindheim på mobil 909 19 939.

Søknad med CV sendes til vidar@hihostells.no. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Tiltredelse: Snarest.