Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

Opplev Nordlyset

Opplev Nordlyset

07 oktober, 2019

Å oppleve Nordlyset er fascinerende! Et naturfenomen som er utrolig vakkert – og som har mange myter
knyttet til seg. Tenk deg en stille, blåsvart vinterkveld der fargene flammer over himmelen. Sterke farger
av blant annet gult, grønt, blått og fiolett!

Nordlyset oppleves sterkest i mørkt og klart vær. Som navnet sier det særlig knyttet til polarområdene.
Det forekommer hyppigst i et belte rundt den magnetiske pol i en avstand på ca 2 500 km fra den. Selv
om Nordlyset kan opplevles over store deler av Norge, er det på kysten av Troms og Finnmark
hyppigheten er aller størst.

Hva er Nordlys? Nordlys oppstår når store mengder elektriske partikler med stor hastighet kommer
inn mot jorda langs magnetfeltet og kolliderer med de øvre lag av atmosfæren. Gassen vil da lyse.
Fargene gjenspeiler hvilke gasser som finnes der oppe. Nordlyset særpreges av en gulgrønn farge
som kommer fra oksygen. Det røde skyldes for det meste oksygen. Fiolett som ofte sees i nedkant
av nordlyset kommer fra nitrogen, og det samme gjelder det meste av blå. Kilden for de elektriske
partiklene er sola, og forholdene på sola avgjør om det blir nordlys. Partiklene strømmer ut fra sola,
noen partikler fanges inn av jordas magnetfelt og finner veien ned til polområdene langs
magnetfeltet. Men først har det vært på nattsida av jorda og fått ekstra energi i magnetfeltet der.
Hva som egentlig skjer der ute, vet man rett og slett ikke sikkert. Kanskje denne usikkerheten også
har vært med på å bygge myter?
 

Bli med på Joanna Lumleys reise for å oppleve Nordlyset:

Se hennes video på YouTube

  

Det er mye overtro og mange ulike fortellinger om Nordlys. I gamle dager så folk på Nordlyset
som et varsel om straff eller en påminnelse om hvordan man oppførte seg. Noen mente at
Nordlyset var et varsel om krig og pest. Hvis du viftet med et hvitt tørkle mot Nordlyset ble det
ertet og sint, og kunne kommme å ta deg med seg. Samene mente at Nordlyset hadde en
overnaturlig kraft.

Utallige historier og sagn om Nordlyset finnes. Selv om det fortsatt er litt usikkerhet, vet vi i dag
at det skyldes fysiske naturfenomener. Vi vet også at det er utrolig vakkert og at det kommer
folk reisende fra alle verdensdeler for å oppleve dette fenomenet.

Hostelling International Norge har flere steder i området med Nordlys. HI Mehamn og HI Alta er
hostellene med hyppigst forekomst. HI Sortland Mortens KrukkeHI Lofoten Ballstad, HI Lofoten Å og HI Bodø ligger
litt lengre sør, men også her er muligheten til å oppleve dette unike naturfenomenet stor.

Når oppstår Nordlys? Nordlys blir ofte forbindet med vinteren, men egentlig er det der hele
året. Vi kan bare ikke se det i de lyse netter, ettersom at himmelen må være nogenlunde mørke.
Derfor opplever vi Nordlys i praksis i Nord-Norge i tidsrommet september til midten av april.
Sterke Nordlys kan imidlertid sees også mot himmel som er ganske lys. Nordlys er derimot
vanskelig å se dagene før og etter fullmåne. Da er himmelen så lys at opplevelsen blekner
betraktelig.

For informasjon og booking, vennligst ta direkte kontakt med vandrerhjemmene.
Medlemmer av HI mottar 10 % rabatt på overnattingsprisen i Norge. Bli medlem i dag!