Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

HI-Q&S - et kvalitetssystem for bærekraftige vandrerhjem

HI-Q&S - et kvalitetssystem for bærekraftige vandrerhjem

 

HI Norge ønsker å spille en aktiv rolle i Hostelling Internationals omfattende bærekraftsarbeid. Organisasjonens tilnærming til bærekraft, som består av sosiale, økologiske og økonomiske aspekter, vil være synlig for vandrerhjemsgjestene gjennom ulike tiltak som har blitt iverksatt på de enkelte vandrerhjemmene.

 

«Å fremme læring hos alle unge mennesker fra alle nasjoner, men spesielt unge mennesker med begrensede midler, ved å oppmuntre dem til å bli bedre kjent med, og sette pris på landsbygd og landskap og føle ansvar for å ivareta naturverdier. Dessuten bli kjent med, og sette pris på, kulturelle verdier i byer og bysamfunn i hele verden. Som et hjelpemiddel til å oppnå disse målene, tilbyr vi vandrerhjem eller andre innkvarteringsmuligheter hvor det ikke skal gjøres noen forskjell på grunn av rase, nasjonalitet, hudfarge, religion, kjønn, klasse eller politiske meninger. I et slikt miljø håper vi å fremme bedre forståelse og toleranse overfor medmennesker både hjemme og ute i verden.»

 

Dette er Hostelling Internationals formål slik det ble definert i 1932. Dette utgjør et av de tidligste eksemplene på bærekraftig turisme, i og med at det fremhever viktigheten av å bli kjent med og å sette pris på landsbygd, landskap og naturverdier, i tillegg til kulturelle verdier i by og bygd. Formålet legger grunnlaget for dagens arbeid med bærekraftig turisme, der målet er å bli et globalt nettverk av bærekraftige organisasjoner og vandrerhjem. Nytenkning, endring og tilpasning er nøkkelord for dette arbeidet, der vi søker å utvikle praksiser som muliggjør turisme i dag uten å begrense fremtidige generasjoners muligheter.

 

 

HI Norge legger til grunn at tydelige og målbare målsetninger er essensielt for å kunne oppnå et nettverk bestående av bærekraftige organisasjoner og vandrerhjem. HI Norge tar derfor del i Hostelling Internationals kvalitetssikringssystem for bærekraftige vandrerhjem, nemlig merkeordningen HI-Q&S (Hostelling International Quality & Sustainability), som tildeles vandrerhjem som har oppfylt spesifikke kriterier relatert til sosial, økologisk og økonomisk bærekraft; begreper som er definert i HIs bærekraftsstrategi.

Kriteriene for å bli HI-Q&S-sertifisert innebærer blant annet et vandrerhjems evne til å:

-opprettholde bærekraftig drift

-maksimere sosiale og økonomiske fordeler for lokalsamfunnet, og minimere negative konsekvenser

-maksimere positiv innvirkning på kulturarv, og minimere negative konsekvenser

-Ivareta biologisk mangfold, økosystemer og landskap

 

Det sosiale aspektet av sertifiseringen innebærer tiltak utformet for å bevisstgjøre gjestene om viktigheten av bærekraftige praksiser. Kriteriene som utgjør HI-Q&S er anerkjent av the Global Sustainable Tourism Council (GSTC).