Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

Gruppemedlemskap

foto: Oda Hveem

Send oss en epost
 

Gruppemedlemskap 

HI Norge har tilrettelagte vandrerhjem for grupper – enten det er skoleklasser, idrettslag eller en vennegjeng som skal ut på tur. Dersom dere er en gruppe på mer enn ti deltakere kan dere kjøpe et gruppemedlemskap. Det koster kr. 500 per år og gjør at man, når man reiser sammen i gruppen, får medlemsrabatt på alle HI-vandrerhjem i hele verden. 

Gruppemedlemskap er godt egnet for:

  • Skoleklasser
  • Idrettslag
  • Vennegrupper
  • Lokale organisasjoner/grupper

Gruppemedlemskort bestilles ved å sende en epost til info@hihostels.no. Dere må oppgi følgende informasjon i eposten:

  • Navn på gruppen (for eksempel Sinsen skole)
  • Navn på kontaktperson, samt adresse, epost og telefonnummer kontaktperson kan nåes på.

Det er en forutsetning at man reiser sammen i en gruppe for å kunne bruke dette medlemskapet. Når man reiser alene og uten tilknytning til gruppen, kan man ikke benytte seg av gruppemedlemskapet, for da trenger man et individuelt medlemskap for å ha rett på rabattene. Når forespørselen er registrert vil dere motta en bekreftelse på medlemskapet på epost, samt en giro for innbetaling av kontingent. Dere vil i tillegg få tilsendt medlemskort i posten og en folder med oversikt over alle vandrerhjem i Norge.

 

Kollektivt medlemskap for landsdekkende organisasjoner

Landsdekkende organisasjoner kan bli kollektive medlemmer. Dette er en samarbeidsavtale som gjøres mellom HI Norge og sentralleddet i en organisasjon. Når en slik avtale gjøres, vil alle lokale ledd få tilgang til medlemsrabatt. Dette er et godt alternativ for organisasjoner som har mange lokale lag, for eksempel idrettsorganisasjoner og andre landsdekkende nettverk som ønsker en felles avtale for alle. Kontingenten for kollektivt medlemskap beregnes ut fra antall medlemmer/deltakere i organisasjonen/nettverket.

Kollektivt medlemskap er godt egnet for:

  • Landsdekkende medlemsorganisasjoner.
  • Landsdekkende idrettsorganisasjoner.
  • Nettverk/organisasjoner med mer enn fem lokale enheter som ønsker en felles avtale om grupperabatt

For mer informasjon om kollektivt medlemskap, kontakt oss på epost info@hihostels.no eller på tlf. 919 02 609.