Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

Årsmøte i Region Vest, Montana Vandrerhjem og Mjølfjell Eiendom

Det innkalles med dette til årsmøte i Hostelling International Norge Region Vest, Stiftelsen Montana Vandrerhjem og Stiftelsen Mjølfjell Eiendom på Montana Vandrerhjem torsdag 16.3 2017 kl 19.00

Saksliste:

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Årsmelding år 2016 for Hostelling International Norge Region Vest, Stiftelsen Montana Vandrerhjem og Stiftelsen Mjølfjell Eiendom.

 

2. Regnskaper 2016 for: HI Norge Region Vest

Stiftelsen Montana Vandrerhjem

Stiftelsen Mjølfjell Eiendom

Herunder fastsettelse av styrehonorar.

Anvendelse av årets resultat
 

3. Innkomne forslag

 

4. Budsjetter 2017 for: HI Norge Region Vest

Stiftelsen Montana Vandrerhjem

Stiftelsen Mjølfjell Eiendom

 

5. Valg

 

Svein Larsen
Styrets leder

Stemmerett har personlige medlemmer som er bosatt i regionen, er over atten år og har gyldig medlemskort. Bedrifter og organisasjoner kan representeres med kun en stemme.