Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

Aktiviteter med våre voluntører

Bli med Oslo Haraldsheims voluntører på en aktivitet av ditt valg. Hver uke har volutørene satt opp et program med aktiviteter for gjester og Haraldsheims venner.