Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

Pant for pudder

Flere hosteller har inngått et samarbeid med miljøorganisasjonen Protect Our Winters og Infinitum Movement, gjennom prosjektet Pant for Pudder.

Målet er å få flere skiere til å pante flasker på riktig vis, slik at vintersporten kan minske litt på dens økologiske fotavtrykk. Hostellene våre i Lillehammer, Gjøvik, Høvringen, Voss og Oslo Haraldsheim skal derfor innstallere innsamlingsstasjoner på synlige plasser, slik at flere flasker havner på riktig sted. 

Infinitum Movement og Protect Our Winters Norge ønsker å hjelpe norske skidestinasjoner med handtering av panteflasker og bokser i og rundt skianleggene. Med Pant for Pudder-pantestasjoner i HI-hostellene ønsker vi å oppfordre besøkende til å ha et mer bevisst forhold til plastforbruket, ved å peke på at i ytterste konsekvens kan ens egne holdninger og handlinger settes i sammenheng med snøforholdene. Klimagassutslippene våre har dessverre negativ innvirkning på vintrene og snøkvaliteten, men gjennom det å pante bokser og flasker kan man bidra til et mer sirkulært samfunn, hvor vi gjenskape energien som finnes. 

Pantestasjonene finnes på skisenter rundt omkring i landet, og finnes nå også på utvalgte HI-hosteller som er populære hos vintersportere. Vi er stolte av å være det første overnattingsselskapet som deltar i dette prosjektet.