Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

Vårt bærekraftsarbeid

 

HI Norge ønsker at alle vandrerhjem skal fokusere på bærekraft og vi jobber kontinuerlig for å bli enda mer miljøvennlig. Vår satsing på grønt reiseliv består av sosiale, økologiske og økonomiske tiltak på de enkelte vandrerhjemmene.

Hostelling International er en del av FNs turismeorganisasjon UNWTO og er derfor forpliktet til å bidra til bærekraftig reiseliv. Vi gjennomfører opplæring og søker støtte til miljøfremmende tiltak som kan gjøres på de enkelte vandrerhjemmene. 

Vi samarbeider med lokale organisasjoner for å promotere grønt reiseliv, og jobber for å redusere CO2-utslippet til vandrerhjemmene våre. Ved å satse på lokale produkter og leverandører støtter vi lokalt næringsliv.

HI Norge har en egen Sustainability Coordinator som arbeider med å gjøre vandrerhjemmene grønnere. I tillegg mottar organisasjonen volontører gjennom Erasmus-programmet European Voluntary Service, disse jobber kontinuerlig med grønt reiseliv. Gjennom Fredskorpset-utvekslinger med HI Brasil, et annet tiltak som vi har gjennomført de siste årene, blir ansatte og frivillige utvekslet for å fremme bærekraftig reiseliv på vandrerhjemmene i de to landene. I tillegg jobber organisasjonen aktivt med Hostelling Internationals bærekraftstrategi.  

HI Norge har valgt å ta del i Hostelling Internationals kvalitetssikringssystem for bærekraftige vandrerhjem, nemlig merkeordningen HI-Q&S (Hostelling International Quality & Sustainability). Merket vil tildeles vandrerhjem som har oppfylt spesifikke kriterier relatert til sosial, økologisk og økonomisk bærekraft; begreper som er definert i HIs bærekraftsstrategi. Det forventes at de første vandrerhjemmene i nettverket vårt vil oppfylle kravene i løpet av det kommende året.